Inilah 5 Waktu yang Sangat Dilarang Berhubungan Bagi Suami-Istri Dalam Islam..

Inilah 5 Waktu yang Sangat Dilarang Berhubungan Bagi Suami-Istri Dalam Islam.. - Hallo sahabat viralkan.space , Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Inilah 5 Waktu yang Sangat Dilarang Berhubungan Bagi Suami-Istri Dalam Islam.., kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel akhir zaman, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Inilah 5 Waktu yang Sangat Dilarang Berhubungan Bagi Suami-Istri Dalam Islam..
link : Inilah 5 Waktu yang Sangat Dilarang Berhubungan Bagi Suami-Istri Dalam Islam..

Baca juga


Inilah 5 Waktu yang Sangat Dilarang Berhubungan Bagi Suami-Istri Dalam Islam..

Meski status suami istri telah halal untuk meperbuat hubungan bãdan, tapi masih saja tak boleh meperbuatnya di lima waktu ini:1. Siang Hari Berpuasa
Adapun pada siang hari pada bulan puasa Ramadhan, maka telah jelas ada larangan untuk meny3tubuhi istri. Sbgimna trsbut di hdits Ab Hrirah rwyat Mslim (1111) bhwsny sorng llaki mndtngi Rsulullah SAW serta mengatakan:
“Celakalah aku, wahai Rasulullah!”

Nabi bertanya: “Apakah yang telah mencelakakanmu?”

Lelaki itu menjawab: “Aku telah menyetu8uhi istipsu di (siang hari) bulan Ramadhan.”

Lalu Rasulullah SAW menanyakan kesanggupannya untuk bayar kafarah bersetu8uh di siang hari bulan Ramadhan. Adpn pda mlam hrny, mka fktr in dprblhkn brdsrkn frmn Allh di srat Al Bqrah ayt 187 yang berbunyi:

“Dihalalkan bagi anda pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, serta kalianpun adalah pakaian bagi mereka. Allh mngnal bhwsny and tk bsa mnhn nfsu klian, sbb it Allh mngmpni and srta mmberi maaf terhadap kalian. Maka kini campurilah mereka serta ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian.”

Catatan: Larangan ini berlaku pula dalam kategori puasa di sini adalah puasa harus -semacam puasa Ramadhan, puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarah, dll- serta puasa sunat. Hanya saja pada puasa sunat, seseorang boleh mengabolisi puasanya kapan dirinya mau.

2. Saat Meperbuat Ibadah Haji
Selain ketika berpuasa, seseorang juga dilarang menyetubuhi istrinya pada saat meperbuat ibadah haji. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al Baqarah ayat 197:

“(Musim)
haji adalah berbagai bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu bakal mengerjakan haji, maka tak boleh berbuat rafats (mengatakan yang memunculkan syahwat alias bersetubuh), berbuat fasik, serta berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.”

Larangan ini berlaku hingga dirinya berakhir menunaikan tahallul kedua yaitu thawaf ifadhah. Jika dirinya berakhir meperbuat tahallul kedua ini maka dirinya diperbolehkan meperbuat hubungan suami-istri kembali.

3. Ketika Beri’tikaf di Mesjid
Sat i’tkf adlah slah stu sat yng dlrang bgi sami srta istr untk brstbuh. Dllny adlah frmn Allh ta’ala:

“Janganlah anda mencampuri mereka sedangkan anda sedang beri’tikaf di dalam mesjid.” [QS Al Baqarah: 187]

4. Suami Menzhihar Istrinya
Selain itu, ketika seorang suami menzhihar istrinya, terlarang bagi dirinya untuk menyetubuhi istrinya hingga menunaikan kafarah zhihar berupa pembebasan budak, alias puasa dua bulan berturut-turut bila tak mampu, alias memberi makan enam puluh orang miskin. Allah ta’ala berfirman:

Orng-orng yng mnzhhar istri mrka, kmdian mreka hndak hbat kmbli ap yng mrka ucpkn, mka (harus atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan terhadap kalian, serta Allah Maha mengenal apa yang anda kerjakan. Barangsiapa yang tak memperoleh (budak), maka (harus atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tak sanggup (haruslah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar anda beriman terhadap Allah serta Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, serta bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.” [QS Al Mujadilah: 3-4]

Mn-zhhar adlah ucpan sorang sami trhdap istrny dngn tjuan untk mnghrmkn drny menytbhi istrny dngan menyamakan semacam haramnya dirinya menyetubuhi ibunya sendiri.

5. Haid serta Nifas
Begitu juga ketika haid serta nifas, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya di dalam surat Al-Baqarah ayat 222:

“Mereka bertanya kepadamu mengenai haidh. Ktanlh: Haidh it adlah sbahktran, olh sbab it juhlah wnta di wktu hidh. Jngnlh and mndkti mrka, sblum mrka sci. Jika mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah terhadap kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat serta menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”
Sumber;tribun.com


Demikianlah Artikel Inilah 5 Waktu yang Sangat Dilarang Berhubungan Bagi Suami-Istri Dalam Islam..

Sekianlah artikel Inilah 5 Waktu yang Sangat Dilarang Berhubungan Bagi Suami-Istri Dalam Islam.. kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Inilah 5 Waktu yang Sangat Dilarang Berhubungan Bagi Suami-Istri Dalam Islam.. dengan alamat link https://www.viralkan.space/2020/02/inilah-5-waktu-yang-sangat-dilarang.html

0 Response to "Inilah 5 Waktu yang Sangat Dilarang Berhubungan Bagi Suami-Istri Dalam Islam.."

Posting Komentar